Avis Legal

Contingut

DISI TALENT BCN, S.L amb CIF núm. B55772180, domicili fiscal en c/ Rosselló, 3 planta 1, 43500 Tortosa, és propietària del domini disitalent.com.

Enllaços externs

El propietari del lloc web no es fa responsable d’aquells altres llocs web o arxius als quals sigui possible accedir a través d’enllaços d’hipertext (links) disponibles entre els seus continguts, atès que aquestes pàgines enllaçades són responsabilitat dels seus respectius titulars. Aquesta pàgina, per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web o arxius i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a aquesta pàgina.

En el cas que s’estimi oportú o que un òrgan competent declari la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que s’impossibiliti l’accés a aquests, o s’hagués declarat l’existència de la lesió, i se’ns hagi notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s’indiquin serien immediatament retirats.

Ús de la Web

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels Continguts, de conformitat amb la Legislació aplicable, les presents Condicions Generals d’Ús del lloc web, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, obligant-se a indemnitzar a DISI TALENT per qualsevol mal o perjudici que pogués ocasionar per l’ús d’aquesta web, infringint aquestes condicions generals i/o la legalitat vigent. L’Usuari haurà d’abstenir-se de:

  • Fer un ús no autoritzat o fraudulent del website i/o dels Continguts amb finalitats o efectes il·lícits.
  • Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del website, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
  • Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics del propietari del domini, dels seus proveïdors o de tercers.
  • Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades del propietari del domini, tercers proveïdors i altres usuaris.
  • Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets del titular del website o de tercers incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguin inserir-se en els Continguts.
  • Obtenir i intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment en Internet per no comportar un risc de mal o inutilització del Website i/o dels Continguts.

Propietat intel·lectual

La present pàgina web, incloent el codi font i els continguts elaborats pel seu titular o els seus col·laboradors, estan protegits per la normativa nacional i internacional vigent sobre propietat intel·lectual, trobant-se tots els drets reservats, de manera que l’usuari es troba facultat únicament per a únicament per a efectuar la navegació a través de les pàgines per a la seva visualització com a ús domèstic. No obstant això, si consideres o tens coneixement que els mateixos violen drets de propietat intel·lectual, et preguem que ens ho comuniquis al més aviat possible en l’adreça hola@disitalent.com.

D’altra banda, en aquesta pàgina s’esmenten de manera indirecta i a nivell informatiu alguns termes i logotips, que constitueixen marques registrades pels seus respectius propietaris, no fent-nos responsable de la utilització inadequada que poguessin fer terceres persones respecte a aquestes marques.